Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.
De site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

 

Copyright SMCopyright, Auteursrecht

Deze website is een publicatie van Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis, Hierop is auteurswet 1912 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijk) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Verveelvoudigen in de vorm van afdrukken of machine leesbare kopieën die beperkt blijven tot enkele exemplaren en die uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik zijn toegestaan.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis(delen van) de databanken op deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Het Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis behoudt zich het data-bankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet, uitdrukkelijk voor.

© Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis 2013