Algemene gegevens:

 

Naam ANBI: Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis (v/h Stichting Oudheidkamer Hellevoetsluis)
   
Oprichting: Stichting Oudheidkamer Hellevoetsluis is op 4 september 1970 opgericht ten overstaan van notaris J. van Zanten Solleveld te Brielle.
Op 1 juli 2013 is de naam gewijzigd in “Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis, deze akte van wijziging is verleden voor notaris Mr. W.A. Blok te Hellevoetsluis.
Nummer K.v.K: 41141711
RSIN nr.: 8167.30.854
Dossiernummer ANBI:  86 198
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl
Bank: NL95 RABO 0344 8089 98
Postadres: Rijksstraatweg 123 3222 KB Hellevoetsluis
Bezoekadres: Industriehaven 8A 3221 AD Hellevoetsluis

anbi logo
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: H.F.W. van Kralingen
Secretaris: D. Hoeben
Penningmeester:  L.A. Koster


Doelstelling:

Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis heeft ten doel:

1. Het stichten en instandhouden van een oudheidkundige verzameling betreffende de geschiedenis van Hellevoetsluis en omgeving in al haar geledingen;

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,

De stichting tracht haar doel met alle wettige middelen te verwezenlijken.


Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in  de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt  een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het jaarverslag.

Voor de jaarverslagen, zowel secretarieel als financieel wordt verwezen naar de bijlagen:

 

 

pdf16 Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis jaarrekening 2016

pdf16 Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis jaarrekening 2017

pdf16 Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis jaarrekening 2018

pdf16 Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis jaarrekening 2019

pdf16 Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis jaarrekening 2020

 

 

pdf16 Jaarverslag 2016 Stadsmuseum Hellevoetsluis

pdf16 Jaarverslag 2017 Stadsmuseum Hellevoetsluis

pdf16 Jaarverslag 2018 Stadsmuseum Hellevoetsluis

pdf16 Jaarverslag 2019 Stadsmuseum Hellevoetsluis

pdf16 Jaarverslag 2020 Stadsmuseum Hellevoetsluis