75 jaar vrijIn 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht.
We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven.

 

 

Wat betekent vrijheid voor jou?
Wanneer voel jij je vrij?

Alle kinderen tussen 11 en 14 jaar uit de gemeente Hellevoetsluis
kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.
Doe snel mee en win een mooie prijs!

 

Ontwerp een poster met het thema vrijheid

  • Laat het woord vrijheid minimaal een keer terugkomen in de poster (vaker mag natuurlijk ook!)
  • A4 of A3 formaat
  • De poster moet van een afstand goed “leesbaar” zijn. Werk dus niet te klein.
  • Maak gebruik van felle kleuren en sterke contrasten of ga voor zwart en wit.
  • Wees zo vrij en creatief mogelijk. Dus pak je stiften, kwasten, camera of schuif achter de computer!

 

  *Op de achterkant van elke inzending graag de voor- en achternaam, leeftijd, telefoonnummer
   
en e-mail adres van de (ouders van de) indiener in hoofdletters vermeld. Inleveren voor 8 april.

 

 

Lees nog wel even de uitgebreide wedstrijdregels op de achterkant
(met je ouders) goed door!    
                                  

*Inleveren kan bij het Stadsmuseum, Industriehaven 8a, op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur of digitaal als jpeg bestand met een resolutie van minimaal 300 dpi, gezonden worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Reglement ontwerp/ tekenwedstrijd 75 jaar vrijheid:

Alle kinderen tussen 11 en 14 jaar uit de gemeente Hellevoetsluis kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Er wordt hierbij ook vanuit gegaan dat de minderjarige deelnemer toe stemming heeft verkregen van zijn/haar ouders of voogd. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Deelnemen kan door een poster of strip in te leveren over het thema vrijheid. De kinderen mogen een korte toelichting toevoegen aan het werk.

Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd: De tekening moet zodanig sprekend zijn dat de boodschap van de tekening zonder het lezen van de toelichting duidelijk is.

  • Elke deelnemer mag maximaal 1 tekening, of beeld/ stripverhaal inleveren.
  • Formaat van het ontwerp dient maximaal A3 te zijn.

*De inzending dient een originele creatie van de deelnemer te zijn en mag geen verwerking van andere auteursrechtelijke beschermde werken bevatten

Op de achterkant van elke inzending wordt de voor- en achternaam, leeftijd, het telefoonnummer en e-mail adres van (ouders van) de indiener in hoofdletters vermeld. Inleveren woensdag tussen 13:00-15:00 Stadsmuseum Hellevoetsluis. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Inzendingen uiterlijk 8 april.

De organisator vraagt aan de deelnemers om bepaalde persoonlijke gegevens door te geven. Deze informatie is enkel bestemd voor de organisator. Na de wedstrijd worden deze gegevens weer verwijderd. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een bestand opgenomen met als doel de winnaars van de wedstrijd te kunnen identificeren en te contacteren. De organisator is niet verantwoordelijk wanneer in geval van onduidelijk vermelde persoonlijke gegevens de winnaar niet gecontacteerd kan worden.

Eigendoms- en publicatierecht
De ingeleverde tekeningen/foto’s en beeldverhalen (in ieder geval de winnende tekeningen) kunnen gepubliceerd worden bijvoorbeeld op de facebook pagina van de organiserende instanties.

De inzendingen worden niet terug gestuurd naar de deelnemers. De deelnemers verlenen de organisator het exclusieve recht om, zonder vergoeding, de tekening tentoon te stellen, te verspreiden, op de website te zetten, te verwerken in publicaties. Dit alles onder vermelding van de naam van de deelnemer.

Jury en beoordeling
De Jury bestaat uit deskundigen op het gebied van kunst, cultuur, en geschiedenis. De jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie en duidt de winnaar aan. De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk. De winnaars van de wedstrijd worden via email of telefonisch op de hoogte gebracht. De prijsuitreiking zal op een nader te bepalen moment plaatsvinden.

Uitsluiting
De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt de organisator zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

Winnaar en Prijs
Er worden 2 prijswinnaars gekozen in leeftijdscategorie 11 tot 12 en 12 tot 14 jaar.

Daarnaast zijn er twee aanmoedigingsprijzen voor die deelnemers die net buiten de prijzen vallen maar wel een bijzondere bijdrage hebben ingeleverd. Alle inzendingen dienen voor 8 april binnen te zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijden regels te wijzigen.